Projektowanie grafiki

Grafika komputerowa to tworzenie obrazów przy użyciu komputera. Narodziła się w latach pięćdziesiątych  dwudziestego wieku i osiągnęła ogromny sukces. Rozwijała się dynamicznie wraz z rozwojem informatyki. Powstanie i popularyzacja internetu spowodowało dynamiczny rozwój tej dziedziny. Istnieją dwa sposoby zapisu obrazów graficznych.


Mapa bitowa - zapis obrazu w postaci mapy punktów o określonym kolorze i położeniu. Mapy bitowe to pliki o rozszerzeniach: bmp, jpg, gif, png, psd.
Do tworzenia grafiki rastrowej służą programy: Photoshop, Gimp, Corel. Programy te stosuje się do obróbki fotografii, tworzenia grafiki na potrzeby internetu.

Zapis wektorowy - definiuje kształty za pomocą równań algebraicznych.Obrazy wektorowe mają rozszerzenie cdr, pdf, swf..
Programy obsługujące grafikę wektorową to: CorelDraw, Inkscape. Obrazy utworzone za pomoca tych programów mają mniejszy rozmiar. Można je powiększać bez straty jakości.
Grafikę wektorową stosuje się najczęściej do projektowania znaków firmowych, piktogramów,herbów, map i planów.


Wykonujemy usługi graficzne

banery flash i gif
prezentacje multimedialne
obróbkę fotografii, fotomontaże
strony www
ilustracje
inne zlecenia